کارگاه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک دهکده

کارگاه تبریز اتوبان کسا...

-زيربنا 120متر

160ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

-زيربنا 110متر

180ميليون
املاک صنعت 09148706400

10/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز کندرود

-زيربنا 110متر

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

15/03/1398جزئیات