درباره ما

املاک "توانمند" دهکده

با سابقه 12 ساله و بیش از 20 پرسنل تحصیلکرده و فعلاً 3 شعبه در خدمت همشهریان عزیز میباشد

شایان ذکر است تمام قراردادهای این واحد صنفی توسط کارشناس حقوق تنظیم میگردد