کارگاه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک دهکده

کارگاه آذرشهر قاضی جهان...

-زيربنا 100متر

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

03/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

-زيربنا 85متر

5م رهن 1م اجاره
املاک صنعت 09148706400

13/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز شاهگلی

-زيربنا 100متر

15م رهن 1.3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

12/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز کوی صنعتی ...

-زيربنا 80متر

7م رهن 650ت اجاره
املاک صنعت 09148706400

06/03/1398جزئیات