کارخانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک دهکده

کارخانه تبریز کندرود

زيربنا 500متر-قیمت متر مربع 1.7ميليون

4.3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

02/10/1398جزئیات

کارخانه تبریز ینگی کند

زيربنا 1800متر-قیمت متر مربع 800تومان

4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/09/1398جزئیات

کارخانه تبریز سعیدآباد

زيربنا 2300متر-قیمت متر مربع 2ميليون

17ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/09/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده آذرش...

زيربنا 1500متر-قیمت متر مربع 900تومان

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/09/1398جزئیات

کارخانه باسمنج باسمن

زيربنا 1700متر- نوساز

16ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/08/1398جزئیات

کارخانه اهر نرسیده به پ...

زيربنا 800متر- نوساز

3.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

09/08/1398جزئیات

کارخانه ممقان جاده آذرش...

-زيربنا 600متر

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

27/05/1398جزئیات

کارخانه ممقان شهرک سلیم...

-زيربنا 600متر

300م رهن
املاک صنعت 09148706400

27/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده جزیر...

-زيربنا 760مترشمالی

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

25/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

-زيربنا 750متر

1.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/05/1398جزئیات

کارخانه هشترود شهرک صنع...

زيربنا 1000متر- نوساز

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/05/1398جزئیات

کارخانه صوفیان و چله‌خا...

-زيربنا 1000متر

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده تهرا...

-زيربنا 1000متر

10ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/05/1398جزئیات

کارخانه صوفیان و چله‌خا...

زيربنا 720متر- 3خوابه

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز سه راه

-زيربنا 1100متر

5.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

10/05/1398جزئیات

کارخانه آذرشهر شهر ک

-زيربنا 600متر

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

10/05/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

زيربنا 3000متر- 5خوابه - نوساز

25ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

-زيربنا 550متر

5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

22/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز آرپا دره

زيربنا 1900متر-قیمت متر مربع 300تومان

7.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

21/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز اندیش

زيربنا 750متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.5ميليون

4.65ميليارد
املاک صنعت 09148706400

20/04/1398جزئیات

کارخانه تیکمه‌داش شهرک ...

زيربنا 400متر- نوساز

450ميليون
املاک صنعت 09148706400

20/04/1398جزئیات

کارخانه اهر شهرک صنعتی

زيربنا 1200متر- 3خوابه - نوساز

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1398جزئیات

کارخانه مراغه شهرک صنعت...

زيربنا 700متر- 5خوابه

4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1398جزئیات

کارخانه صوفیان و چله‌خا...

زيربنا 2000متر- نوساز -قیمت متر مربع 1.7ميليون

6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1398جزئیات

کارخانه کجا‌‌آباد نرسید...

زيربنا 630متر- نوساز -قیمت متر مربع 900تومان

783ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/04/1398جزئیات

کارخانه صوفیان و چله‌خا...

-زيربنا 630متر

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

17/04/1398جزئیات

کارخانه اهر جاده اهر

-زيربنا 1350متر

950ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده امن

زيربنا 1200متر-قیمت متر مربع 1ميليون

7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده کاشی...

زيربنا 11000متر-قیمت متر مربع 1.25ميليون

50ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک تبری...

زيربنا 2800متر- نوساز -قیمت متر مربع 1.5ميليون

4.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/04/1398جزئیات

کارخانه آذرشهر شهرک سلی...

زيربنا 600متر-قیمت متر مربع 566تومان

850ميليون
املاک صنعت 09148706400

02/04/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

-زيربنا 1000متر

5.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک مصال...

-زيربنا 3000متر

7.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز سردرود

-زيربنا 1950متر

6.14ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

-زيربنا 1100متر

20ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/03/1398جزئیات

کارخانه مرند شهرک صنعتی...

-زيربنا 450مترجنوبی

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/03/1398جزئیات

کارخانه ممان شهرک شهید ...

زيربنا 1300متر-نما آجر گری- نوساز

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

15/03/1398جزئیات

کارخانه ممقان شهرک شهید...

-زيربنا 1000مترشمالی

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

14/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک ولی ...

-زيربنا 1500متر-نما آجر گری

املاک صنعت 09148706400

13/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

زيربنا 5000متر-سن بنا 5سال

14ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/03/1398جزئیات

کارخانه بستان‌آباد شهرک...

زيربنا 2100متر-سن بنا 4سال

2.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/03/1398جزئیات

کارخانه هشترود شهرک صنع...

زيربنا 2400متر- نوساز

4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز نرسیده به...

زيربنا 2500متر- نوساز

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/03/1398جزئیات

کارخانه جلفا مجتمع گلخا...

-زيربنا 2070مترشمالی

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

08/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده تهرا...

-زيربنا 4500متر

20ميليارد
املاک صنعت 09148706400

07/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک شهید...

زيربنا 3000متر- نوساز

7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

07/03/1398جزئیات

کارخانه مرند کشک سرای

-زيربنا 1000متر

1.2ميليون
املاک صنعت 09148706400

02/03/1398جزئیات

کارخانه آذرشهر شهرک شهی...

-زيربنا 1050مترشمالی

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

31/02/1398جزئیات

کارخانه بارانلو جاده آذ...

-زيربنا 1200متر

3.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

29/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده تهرا...

-زيربنا 2400متر

10ميليارد
املاک صنعت 09148706400

29/02/1398جزئیات